Polityka prywatności

Pliki Cookies i adresy IP

Portal Najlepszy Prawnik używa plików „cookies” . Wyłączenie w przeglądarce plików tego rodzaju wyłącza możliwość korzystania z serwisu. Cookies mogę być wykorzystane do zbierania informacji związanych z profilem zainteresowań Użytkownika. Serwis zbiera informacje o adresach IP Użytkowników.

Ujawnianie danych użytkownika

Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są wybranym przez niego podczas rejestracji „nickiem”. Żadne inne dane o użytkowniku nie są publicznie ujawniane, jednakże Serwis Najlepszy Prawnik może udostępnić dane Użytkownika organom państwowym, występującym o to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe

Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Prawnika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Serwisu.

Zakres ujawnienia opinii

Opinie zamieszczone w Serwisie widoczne są dla wszystkich Użytkowników, o ile spełniają kryteria określone w Regulaminie korzystania z serwisu. Serwis zastrzega możliwość usuwania opinii, co do których autentyczności bądź też prawdziwości zaistnieją podejrzenia.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Serwis Najlepszy Prawnik (administratora danych), a także innymi przepisami prawa.

Zablokowanie powtórnej rejestracji

W celu zapobieżenia powtórnej rejestracji osób, które zostały z Serwisu usunięte ze względu na niedozwolone korzystnie, możemy odmówić usunięcia danych koniecznych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Ograniczenie polityki prywatności do Serwisu

Polityka prywatności określona niniejszymi postanowieniami obejmuje jedynie dane zamieszczone bezpośrednio w niniejszym portalu; portal nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną na stronach internetowych, do których odsyłacze znajdują się w Serwisie.

Informacje wysyłane do Użytkowników

Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania użytkownikowi drogą elektroniczną informacji o zmianach w Serwisie. Nadto Serwis może wysyłać tą drogą reklamy i inne informacje handlowe, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zamieszczone wpisy są prywatnymi opiniami gości serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

 

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes