Regulamin serwisu

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Korzystanie z serwisu Najlepszy Prawnik (zwanego dalej Serwisem) może nastąpić tylko po akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Serwisu, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony najlepszyprawnik.biz.
2. Użytkownikami serwisu mogą być wszelkie podmioty, które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora serwisu.
3. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych spoczywa na Użytkowniku.
4. Serwis gromadzi opinie Użytkowników na temat adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biur prawnych (zwanych dalej Prawnikami), dokładając starań, aby zwarte w nim opinie były obiektywne.
5. Serwis może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia. Użytkownik nie jest uprawniony do wnoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

§ 2

Opinie
1. Opinia Użytkownika (zwaną dalej Opinią) to tekst nadesłany przez Użytkownika i umieszczony w Serwisie, opis jakości pracy danego Prawnika.
2. Odpowiedzialność za treść opinii umieszczonej w serwisie ponosi Użytkownik. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę Opinii.
3. Serwis ma prawo zmieniania lub usuwania Opinii bez uzasadnienia.
4. Użytkownik nie może wskazywać danych kontaktowych innych niż własne.
5. Opinie zamieszczane w serwisie winny być dodatkowo zaopatrzone w ilość gwiazdek określających jakość pracy prawnika. Opinia powinna wskazywać konkretne okoliczności sprawy i uzasadnienie. Ogólne opinie o Prawniku, bądź też opinie wykraczające poza działalność zawodową Prawnika, jak również zawierające słowa powszechnie uważane za wulgarne, będą usuwane.
6. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii sprzecznych z prawem.
7. Niedopuszczalne jest korzystanie z serwisu w inny sposób, niż przez przeglądarkę internetową.
8. Serwis może udostępnić dane Użytkownika organom państwowym, występującym o to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu przeciw właścicielowi serwisu.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie.